جمعه, اکتبر 7, 2022
تازەها
پیام بە انقلاب ژینا بیانیە مشترک مردم و‌ جنبشها و سازمانهای عربی نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله ! شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران استقلال تنها راە نجات کورد و کوردستان کوردستان سرزمین مقدس بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم. ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم. اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢ یسرا سلیمانی نابغه ریاضی بلوچ برای ششمین بار قهرمان جهان شد ! گزارش ماهانە، نقض حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران، جولای/ آگوست پرسش و پاسخ در خصوص کنفرانس پارلمان اروپا حمله نظامیان عراق به مردم یارسان یا کاکەیی موضع فاشیزم ایرانی و پان فارسیزم در مقابل کنفرانس ملل غیرفارس در بروکسل

نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله...

0
بارها دیده ایم افراد با تفکرات گوناگون و حتی افرادی با صبغه حق خواهی ملیت های تحت اشغال ایران، سعی نموده‌اند با برجسته کردن...

گفت و گوی کمیسیون اجرایی دولت اهواز با «جمال پورکریم»، رهبر...

0
گفت و گو با «جمال پورکریم»، رهبر هم‌پیمانی استقلال طلبان کوردستان که از چهار حزب و سازمان استقلال طلب شرق کوردستان « اتحاد انقلابیون...

مصاحبه گزیده ای از مصاحبه فعال سیاسی کورد، جمال پورکریم...

0
شهریور ۲۲, ۱۳۹۵ برگردان به فارسی: روژی کورد ڕۆژی کورد:  جمال پورکریم، فعال سیاسی و روزنامه نگار سرشناس کوردستان شرقی که همراه با تنی چند از...

هم پیمانی

0طرفدارانمانند
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
12پیرواندنبال کردن
62مشترکینمشترک

کردهای شرق کردستان بیم ها و امیدهای آنان در ایران

0
س.کلهر کردها از نظر زبانی، فرهنگی، دینی( میترائیسم، زردتشتی، ایزدی، یارسان) و … میراث دارن منطقهای زاگرس و و بین النهریان یا مزوپتامیا هستند. کردها...

تاریخ

ایران جعلی

0
نقشە و نام ایران کە فارسها ادعادی تمدنی هزاران سالە دارندبنا بر شواهد و مدارک تاریخی در سال ١٣١٣ خورشیدی برایاولین بار بعنوان یک...