کوردستان سرزمین مقدس

کوردستان سرزمینی مقدس ودارای پیشینه ی تاریخی غنی و فرهنگی اصیل وجمعیتی بیش از شصت میلیون نفر در دنیا و مردمانی خونگرم متاسفانه با گذشت قرنها هنوز نتوانسته اند مآمنی مختص به خود و دولتی مستقل داشته باشند و زیر پرچم ممالک دیگر به صورت پراکنده و در سایه ی ظلم و ستم طاغوتیان جهان روزگار گذرانده اند و آنچنان از سوی دولتهای حاکم تحت فشار ،طرد و به انزوا رانده شده اند که به جرآت میتوان گفت که این مردمان خونگرم و اصیل برای در امان بودن از ظلم و ستم حکومتهای سلطه گر حاکم بر آنها در تمامی نقاط این کره ی خاکی برای داشتن زندگیی ساده و بدون اضطراب پخش شده اند و بیشتر برای فرار از نابرابری و نگاه نژداپرستانه ی حکومتهای حاکم بر آنها آواره ی غربت شده اند و تنها به دنبال مامنی برای حفاظت از خود و خانواده و به دور از هر گونه نگاه نژاد پرستانه به خود هستند و این خود دردناکترین بخش از زندگینامه ی مردمیست که باوجود جمعیتی شصت میلیونی همانند خانواده ای فقیر و بی کس اجاره نشین ممالک دیگر میباشندو تمامی سرمایه های انسانی و نخبه ی آنها که بیشتر در نهادها و سازمانهای معتبر بین المللی با نام آنها و به کام آنها فعالیت می‌کنند.
در طول سالیان گذشته درایران اشغالگر هر روز به بهانه های واهی دست به کشتار کوردها زده اند و متاسفانه به دلیل عدم اعتراضی بزرگ و شورشی جانانه از سوی کوردها، حکومت اشغالگر و داعش پرور ایران پا را فراتر گذاشته و در تازه ترین جنایت خود به بهانه ی بیرون بودن موهای دختر کوردستان ژینا امینی به راحتی او را به قتل رساندند، اما غافل از اینکه مرگ ژینا به نقطه عطفی برای قیام کوردستان تحت اشغال ایران تبدیل خواهد شد.
مطمئنا نباید منتظر معجزه و امداد غیبی برای کمک و رهایی مردم کورد از زیر یوغ دول اسلامی غالب بر آنها باشیم و خودمان باید دست در دست هم و یک دل و یکصدا برای بدست آوردن هر آنچه که حق مسلم و قانونی‌شان که همانا استقلال کوردستان است مبارزه کنیم.در این راه احزاب و سازمانهای زیادی فعالیت دارند ولی متاسفانه اکثریت این احزاب بعد از مدتی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح داده و از احساسات و توانابهای مردم برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود استفاده میکنند ،امید میرود که در این بزنگاه تاریخی که بستر آن از هر زمانی برای بازپس‌گیری سرزمین اشغال شده ی کوردستان مهیا است این احزاب منافع ملی را به منافع و خواسته های شخصی خود ترجیح داده و زیر سایه ی یک پرچم که همانا کوردستان واحد است جمع و تنها برای سربلندی کورد و کوردستان مبارزه کنند و نه برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود.
امروز دیگر روز موعود، روز اتحاد و همبستگی و همدلی تمامی احزاب کورد و ملت کوردستان است و باید اختلاف نظر ها را کنار گذاشته و به وفاق ملی اندیشید. همه در کنار هم، پشت به پشت، دست در دست، یکدل و یک صدا برای استقلال کوردستان.
منوچهر پیرمرادی عضو رهبری اتحاد استقلال طلبان کوردستان
18.09.2022

پاسخی بگذارید