جمعه, دسامبر 2, 2022

حفظ هویت فرهنگی و ملی. قسمت اول.

0
فرهنگ، بە عنوان شناسنامە یک ملت است و هویت فرهنگی، بە عنوان سند تاریخی تلاشها و خلاقیت ها، افتخارات و در مجموع فراز و...

گوشه ای از قدرت مانور دهی زبان کوردی آنهم تنها یکی از لهجەهای این...

0
زبان کوردی جدا از افعال معمولی ، همانند زبان آلمانی دارای افعال جداشدنی میباشد که ما در این مطلب به گوشه ای کوچک و...

زبان سرکوب در مقابل زبان مادری

0
نویسندە : جمال پورکریم زبان مادری که‌ به‌ عنوان زبان نخست نیز از آن نامبرده‌ میشود به‌ زبانی گفته‌ میشود که‌ انسان از بدو تولد...

فروپاشی زیست محیطی و فروپاشی ایران

0
نگارنده: مسعود پژوهی ایران به عنوان نظمی سیاسی و نه تاریخی و طبیعی بلکه بجامانده از دوران استعمارگرانی مانند بریتانیا و فرانسه و آمریکا و...

اهل حق و هنر محبوس آنها در ايران و خاورمیانە

0
بيش از 800 سال از ظهور آيين يارسان يا اهل حق مي گذرد و امروزه پيروان زيادي در كشورهاي مختلفي مانند ايران، عراق، تركيه و… دارد....
0طرفدارانمانند
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
17پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
تازەها
وضعیت جنبش زنان کورد در شرق کوردستان هنر اعتراضی پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان شاه و شیخ مامورین مخفی امپریالیسم همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:جنایات رژیم ایران در بلوچستان اشغالی را محکوم میکنیم . پیام بە انقلاب ژینا بیانیە مشترک مردم و‌ جنبشها و سازمانهای عربی نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله ! شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران استقلال تنها راە نجات کورد و کوردستان کوردستان سرزمین مقدس بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم. ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم. اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢