جمعه, دسامبر 2, 2022

جمال پورکریم :انـدیشە و گـفتمان اول و اصلی مـلت کورد در کوردستان تحت اشغال...

0
جمال پورکریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:انـدیشە و گـفتمان اول و اصلی مـلت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران استقلال طلبی ست

جمال پورکریم: کمتر کوردیست باور بە استقلال و تاسیس دولت کوردستان نداشتە باشد

0
کمتر کوردیست باور بە استقلال و تاسیس دولت کوردستان نداشتە باشد، و این را دشمنان نیز درک کردەاند کە خواست ملت کورد چیست؟و بر...

تَرا گَمَه، میرزا کوچیک خانا!

0
چِقَد جَنگلَ خوسی، ملّتَ وَسی؟ خَسته نُبُسی؟ می‌جانَ جانانا تَرا گَمَه، میرزا کوچیک خانا! ( چەندە لە جەنگەڵ دەخەوی، بۆ خەڵک؟ماندوو نەبووی؟ ئەی گیانی گیانەکەی من...
0طرفدارانمانند
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
17پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
تازەها
وضعیت جنبش زنان کورد در شرق کوردستان هنر اعتراضی پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان شاه و شیخ مامورین مخفی امپریالیسم همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:جنایات رژیم ایران در بلوچستان اشغالی را محکوم میکنیم . پیام بە انقلاب ژینا بیانیە مشترک مردم و‌ جنبشها و سازمانهای عربی نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله ! شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران استقلال تنها راە نجات کورد و کوردستان کوردستان سرزمین مقدس بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم. ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم. اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢