جمعه, دسامبر 2, 2022

جبهه ملل برای حق تعيين سرنوشت تلاش پهلوی در سواستفاده از مبارزات ملل...

0
اعتراضات ملل تحت اشغال ایران به رژیم اشغالگر کابوس حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسون کاغذی آن شده و می رود که با سرنگونی و...

پاسخ هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە رضا پهلوی

0
سالهاست کە ملل غیرفارس در اعتراض بە سرکوب، دیکتاتوری ،استبداد، استعمار و اشغالگری ایرانیان بپا خاستەاند. کلید اسمیلاسیون و سیاست سلب و انکار هویت ملی...

پیام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه...

0
دوستان و همرزمان در الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية ملت مبارز عرب در الاحواز نزدیک بە صد سال است کە خاک الاحواز از سوی اشغالگران ایرانی اشغال...

پیام آجوئی بلوچستان بە مناسبت اعلام همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

0
اتحاد ، چھار حزب استقلال طلب کوردستان تحت اشغال ایران، مبارک و میمون باد! دوستان گرامی کورد ما جوانان استقلال طلب بلوچستان ( آجوئی بلوچستان) تحت اشغال...

پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان

0
پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به: اتحاد و هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان تحت‌ اشغال ایران مایه بسیار خوشحالی است که جريانات سیاسی کوردستان یک گام...

گله مندی از پاپ فرانسیس

0
ترجمه فارسی نامه نوشته شده و ارسالی خانم گلزار الماسی به پاپ فرانسیس همراه با متن انگلیسی:  پاپ فرانسیس محترم، تاریخ دردناک کردها برای جهانیان ناشناختە...

کنفرانس لهستان، سرآغازی جدی برای حملە نظامی و فصلی جدید در جهت سرنگونی رژیم...

0
بقلم: جمال پورکریم رژیم کنونی ایران کە خود در بحران متولد شدە ، با بحران سازی همراه بودە و با ایجاد جنگ و ناامنی در...

مروری اجمالی بر فتوای خمینی و کشتار رژیم در کوردستان به مناسبت ۲۸ مرداد

0
کشتار کوردها تحت عناوین اسلامی امری ناشناخته نیست، صدام بر طبق آیات قرآن انفال می کرد و خمینی و بین صدر نیز بر طبق...

پیامی به همه ی پان ایرانیستها: نه شاه نه شیخ،دیکتاتور،دیکتاتور است،چه کراواتی چه عمامه...

0
حزب پان ایرانیست در خصوص رفراندم استقلال کوردستان تحت اشغال عراق ،در بیانیەای شرم‌آور د تحت عنوان(( آغوش ملت ایران در هر شرایطی برای...

مبارزه برای خاک

0
جمال پورکریم تعریف ما از واژه خاک چیست و آنچه را که سرزمین یک ملت مینامیم در کدامین معنا و مفهوم بکار می رود؟ آیا...
0طرفدارانمانند
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
0پیرواندنبال کردن
17پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
تازەها
وضعیت جنبش زنان کورد در شرق کوردستان هنر اعتراضی پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان شاه و شیخ مامورین مخفی امپریالیسم همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:جنایات رژیم ایران در بلوچستان اشغالی را محکوم میکنیم . پیام بە انقلاب ژینا بیانیە مشترک مردم و‌ جنبشها و سازمانهای عربی نه خود را گیج فرض کن ، نه دیگران را ابله ! شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران استقلال تنها راە نجات کورد و کوردستان کوردستان سرزمین مقدس بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم. ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم. اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢